wtorek, 5 stycznia 2016

Pierwsza pomoc – elementy szkolenia bhp


Niby jest to coś, co każdy z nas miał na zajęciach przysposobienia obronnego w szkole, niby często mówi się o tym, jak wartościowa i bezcenna może okazać się znajomość choćby podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, ale wciąż nasze społeczeństwo w tym zakresie odstaje od standardów prezentowanych przez inne narody. Dlaczego tak jest i jak walczyć z tym problemem? Przede wszystkim należy założyć, że wszelkie zmiany nie wchodzą w życie od razu z ich rozpoczęciem. Musi minąć jakiś okres, przyjść kolejne pokolenie, które od dziecka będzie uświadamiane w szkole, na różnego rodzaju zajęciach i przy każdej innej okazji – sprawa jest o tyle poważna, że gdy znajdziemy się w sytuacji konieczności udzielenia pierwszej pomocy, nie powinniśmy być sparaliżowani strachem, ale przystąpić do czynności, które znamy i mamy już we krwi.


Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy w polskim prawie


Polskie prawo dopuszcza pozbawienie wolności do trzech lat dla osoby, która nie udzieliła pierwszej pomocy poszkodowanemu. Nie ma się jednak czego bać – jeśli podejmiemy jakiekolwiek kroki, nawet nieudolne, ale okażemy gotowość do ratunku dla człowieka, wszystko jest w porządku. Należy zrobić cokolwiek, a nie tylko się przypatrywać zdarzeniu. Oczywiście wszyscy musimy dążyć do stanu, w którym będziemy udzielać pierwszej pomocy w sposób poprawny. Nie są to umiejętności, które wymagają lat studiów, a naprawdę mogą komuś uratować życie.

Kursy bhp - najlepsze źródło wiedzy o zadach udzielania pierwszej pomocy


Jednym ze źródeł wiedzy o zasadach udzielania pierwszej pomocy jest szkolenie bhp, które każdy pracownik i pracodawca w ramach kodeksu pracy jest zobowiązany odbyć przed przystąpieniem do wykonywania czynności zawodowych http://szkoleniabhp.edu.pl/dla-pracodawcow.html (kurs bhp wstępny) oraz po jakimś czasie od nastąpienia zatrudnienia (kursy bhp okresowe) – nie dłuższym jednak niż pół roku. Firmą zewnętrzną, która prowadzi doskonałe dydaktycznie i merytorycznie szkolenia jest http://szkoleniabhp.edu.pl

W trakcie zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy istotne jest ćwiczenie na modelach – do tego mogą posłużyć specjalnie przygotowane lalki, manekiny ćwiczebne, na których dokładnie pokazujemy, jak wygląda prawidłowy ucisk klatki piersiowej podczas RKO (resuscytacji krążeniowo-oddechowej) lub ułożenie ciała w pozycji bocznej ustalonej.

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej


Podstawy udzielenia pierwszej pomocy to:

 • ocena bezpieczeństwa,
 • ocena zagrożenia,
 • odsunięcie ciężkich przedmiotów od osoby poszkodowanej (które mogą ją przygniatać lub szkodzić jej w inny sposób),
 • zastosować środki ochrony osobistej,
 • ocena przytomności (trzeba podejść do osoby, potrząsnąć nią i głośno spytać: "czy pan/pani mnie słyszy" lub powiedzieć "otwórz oczy"),
 • okrycie poszkodowanego, jeśli może być mu zimno,
 • dzwonimy po pogotowie – numer alarmowy 999
 • udrożnienie dróg oddechowych – jedną rękę trzymając na czole poszkodowanego, a drugą lekko unosząc żuchwę wykonujemy bezpieczne odgięcie głowy do góry. Palcami dłoni podtrzymujemy brodę, w żadnym wypadku miękką część podgardla,
 • ocena oddechu (przykładając ucho do ust poszkodowanego przez 10 sekund słuchamy szmeru, czekamy na uniesienie klatki piersiowej),
 • wykonujemy RKO – resuscytację krążeniowo-oddechową – w proporcjach 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 oddechy ratownicze.

To są podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadkowej sytuacji – jak sami widzicie, nie jest to wiele czynności, a są na tyle istotne, że mogą uratować czyjeś życie, pomóc do przyjazdu profesjonalnej pomocy medycznej. Zapraszamy do śledzenia naszych blogów – w następnych artykułach dokładniej opiszemy zasady układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej ustalonej oraz RKO.


środa, 9 grudnia 2015

Wózki widłowe – układ podnoszenia

Wózki jezdniowe podnośnikowe to urządzenia transportu bliskiego służące do podnoszenia i przewożenia ładunków. Wózek widłowy można obsługiwać na hali w magazynie, w sklepie, a nawet w stoczni. Tam szczególnie przydatne są tzw. reachstackery, czyli wózki kontenerowe, ponieważ pozwalają na podnoszenie ciężaru do kilkudziesięciu ton. Kurs na wózki widłowe http://www.centrumszkolen.eu/wozki-widlowe-kursy.html może więc pomóc w znalezieniu pracy i okazać się jedną z najlepszych podjętych decyzji w życiu zawodowym. Jak więc widać, praca na widlaku – choć wózek kontenerowy nie jest jego najbardziej popularną odmianą – może być realizowana w różnych okolicznościach i miejscach.

Układ podnoszenia jest więc jednym z najważniejszych układów w widlaku oprócz układu napędowego i hydraulicznego (hydrostatycznego). Składa się z wielu elementów wśród których wyróżniamy:

 • maszt
 • karetka
 • łańcuch
 • widły – osprzęt dodatkowy

Maszt wózka widłowego

Istnieje wielu rodzajów masztów – najpopularniejsze z nich to Standard, Duplex, Triplex. Różnią się między sobą ilością elementów, z których składa się maszt. Maszty typu Standard wyposażone są w jeden człon ruchomy wysuwający się z ramy zewnętrznej. Nieco innej konstrukcji jest masz typu Duplex, w którym występują dwa elementy ruchome – elementy wewnętrzne. W tej wersji wykorzystane jest zjawisko swobodnego podnoszenia. W tym wypadku za pomocą środkowego cylindra, poprzez rolkę łańcuchową, podnoszona jest sama karetka. Dopiero po osiągnięciu tej wysokości zaczyna wysuwać się element zewnętrzny napędzany przez dwa cylindry. Maszt typu Triplex sprawia, że karetka najpierw podnoszona jest do wysokości podnoszenia za pomocą rolki i łańcucha napędzanego przez środkowy cylinder. Następnie, za pomocą dwóch kolejnych cylindrów, wysuwany maszt podnosi całą wcześniej wysuniętą konstrukcję.

Inne elementy wózka: karetka, łańcuch, widły

Układ podnoszenia składa się z kolejnych, równie ważnych elementów, jakimi są karetka, łańcuch, widły. Karetka to płyta czołowa – element, na którym zamocowane są widły lub inni osprzęt dodatkowy. Widły nie są oczywiście przymocowane do karetki na stałe. Więcej o budowie układu podnoszenia wózków widłowych dowiesz się ze strony http://www.centrumszkolen.net/kursy-na-wozki-widlowe/. Kolejnym elementem jest łańcuch – służy do powiększenia karetki i połączenia jej z tłokiem siłownika poprzez rolki. Łańcuchy możemy podzielić na dwa typy: rolkowe lub płytkowe.


Gdyby do układu podnoszenia wózka widłowego nie były doczepione widły – są one traktowane jako osprzęt specjalny, dodatkowy, podnoszenie nie byłoby możliwe. Dlatego stąd właśnie bierze się potoczna nazwa wózka jezdniowego podnośnikowego, czyli "wózek widłowy". Zbudowane są jako jednolity element stalowy i wygięte są w kształcie litery "L" z widocznymi z tyłu zaczepami umożliwiającymi zawieszenie na karetce wózka.

piątek, 4 grudnia 2015

Rodzaje i cele badań technicznych UDT

Urządzenia transportu bliskiego to maszyny techniczne, które, jak każde inne sprzęty, wymagają wykonywania na nich badań. W tym artykule przedstawimy najważniejsze rodzaje badań UDT, którym należy poddawać regularnie wózki jezdniowe czy podesty ruchome. Każdy operator musi doskonale znać normy obowiązujące i zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego. Jeśli badania nie są przeprowadzane regularnie, grozi to różnego rodzaju konsekwencjami, w tym:


Dlatego tak bardzo ważne jest regularne badanie urządzenia.

Wyróżniamy trzy badania podstawowe:

 • badania odbiorcze
 • badania okresowe
 • badania doraźne

Dodatkowo badania doraźne techniczne UDT dzielą się jeszcze na badania doraźne eksploatacyjne, badania doraźne kontrolne oraz badania doraźne powypadkowe lub poawaryjne. Wiedzę na temat wszelkich badań UDT na wózki widłowe zyskasz podczas szkolenia w firmie http://www.centrumszkolen.net/kursy-na-wozki-widlowe/

Badania odbiorcze


Są to tzw. badania wstępne i bez ich odbycia operator/ właściciel wózka widłowego nie ma prawa rozpocząć pracy na urządzeniu lub zlecania jej komukolwiek. Jest to prawnie zabronione. Badania te mają na celu sprawdzenie czy urządzenie może być przekazane do bezpiecznej eksploatacji. Badanie powinno swoim zakresem obejmować: 

 • sprawdzenie prawidłowości zainstalowania UTB i jego przeznaczenia, 
 • przeprowadzenie prób funkcjonowania UTB w zainstalowanej wersji montażowej, 
 • przeprowadzenie przed rozpoczęciem eksploatacji prób z przeciążeniem lub prób równoważnych.


Badania okresowe


Są to badania mające na celu sprawdzenie, czy nie powstały uszkodzenia lub zmiany stanu UTB mające wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji UTB lub mogące być przyczyną zagrożenia w przyszłości. Swoim zakresem powinny obejmować: 
 • sprawdzenie dokumentacji wymaganej przepisami prawa (księga rewizyjna, dziennik konserwacji, 
 • protokoły pomiarów elektrycznych); 
 • sprawdzenie uprawnień osób obsługujących i konserwujących wózek jezdniowy; 
 • oględziny w miejscach dostępnych; przeprowadzenie prób funkcjonowania utb w zainstalowanej wersji montażowej z obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że sterowanie i ruchy robocze utb, mechanizmy, urządzenia zabezpieczające i ochronne działają prawidłowo.

Badania doraźne


Badania doraźne dzielą się na:

 1. Eksploatacyjne – mają na celu potwierdzenie, że dokonana naprawa, modernizacja lub wymiana elementu, demontaż i ponowny montaż utb na nowym miejscu pracy nie mają wpływu na bezpieczną eksploatację.
 2. Kontrolne – mają na celu sprawdzenie, czy nie powstały uszkodzenia lub zmiany stanu utb mające wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji utb lub mogące być przyczyną zagrożenia w przyszłości, czy istnieją i pracują prawidłowo niezbędne urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne.
 3. Powypadkowe/ poawaryjne – mają na celu określenie stanu technicznego utb oraz przyczyny nieszczęśliwego wypadku lub niebezpiecznego uszkodzenia. Zakres tego rodzaju ustalają każdorazowo organy właściwej jednostki UDT.czwartek, 3 grudnia 2015

Kursy na wózki widłowe i ładowarki teleskopowe - zdaj egzamin

Odbycie szkolenia i ukończenie egzaminu z wynikiem pozytywnym to możliwość znalezienia zatrudnienia w zawodzie operatora. Taka osoba może szukać pracy na hali, w magazynie, w jakimś dyskoncie spożywczym, małym lub większym supermarkecie czy nawet sklepie meblowym. Praca na hali to bardzo odpowiedzialna praca, potrzeba więc osób, które mogą wylegitymować się określonymi uprawnieniami i umiejętnościami. 

 • IWJO – to kategoria wózków specjalizowanych, do których zalicza się te z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem. Występują tu również takie, w których istnieje możliwość wykorzystania zmiennego wysięgu.
 • IIWJO – te urządzenia to wózki jezdniowe podnośnikowe. Wyjątkiem w nich jest to, że nie zaliczają się do nich wózki specjalizowane, opisane w kategorii IWJO (http://1wjo.pl).
 • IIIWJO – są to wózki widłowe (jezdniowe) podnośnikowe, które można prowadzić z kabiny operatora lub w sposób zdalny.

Wózki widłowe - zapraszamy na szkolenia

Szkolenia i kursy na wózki widłowe są atrakcyjne również dlatego, że pozwalają na uzyskanie bezterminowych uprawnień UDT. Honorowane są one w całej Unii Europejskiej i dlatego tak bardzo cenne jest ich posiadanie. Samo szkolenie – w zależności od rodzaju urządzenia – nie przekracza możliwości finansowych zwykłego Polaka korzyści są natomiast bez porównania lepsze i wartościowsze.
Zapraszamy na szkolenia z zakresu obsługi wózków widłowych i ładowarek Manitou http://www.centrumszkolen.net/kursy-na-wozki-widlowe/ i innych urządzeń transportu bliskiego. Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego pozwalają na naprawdę wiele możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy w czasach, gdy wszyscy uważają, że nic się nie da zrobić. Da się. Wystarczy trochę chęci.

wtorek, 17 listopada 2015

Przepisy bhp dla operatora wózków jezdniowych, BHP kursy i szkolenia

O przepisach bhp czytałeś i słuchałeś pewnie niejeden raz. Ale co z tego, jeśli nauka idzie w las, bo kursy bhp (wiemy z doświadczenia) są nudne i niczym nie zachęcają do aktywnego udziału w nich i słuchania treści oraz jej zapamiętywania? Dlatego my właśnie polecamy Ci nowe usługi bhp szkolenia dla pracowników, które całkiem odmienią Twoje spojrzenie na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. Zapraszamy do przeczytania o najważniejszych przepisach dla operatorów wózków widłowych.


Trochę podstaw, czyli czym są wózki jezdniowe?


Wózki widłowe (profesjonalnie zwane wózkami jezdniowymi podnośnikowymi) służą do transportowania ładunków przy pomocy urządzenia z zamontowanym do niego specjalnym dodatkowym osprzętem. W przypadku wózków jezdniowych najczęściej będą to właśnie widły - stąd ta popularne określenie. Osprzętu roboczego jednak może być zdecydowanie więcej rodzajów i kiedyś napiszemy również o tym. Teraz jednak skupmy się na szkoleniach bhp dla pracowników. Wózki pozwalają na pracę na terenie zamkniętym - w transporcie wewnętrznym lub zewnętrznym, na hali lub na terenie budowy. Do obsługiwania wózków potrzebne są uprawnienia 2wjo lub 1wjo. Jest to jeden z podstawowych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy. Aby praca była bezpieczna, należy stosować odzież roboczą. Wśród najważniejszych jej elementów można wyliczyć kask ochraniający głowę, bluzę z elementami odblaskowymi, specjalne obuwie, niekiedy mogą być przydatne również rękawiczki. 

Wszyscy, którzy pracują na halach - czy to szkoleniowych, czy to w sklepowych magazynach i obsługują wózki jezdniowe są zobowiązani do przejścia odpowiedniego kursu. Takie szkolenia bhp pracowników mogą odbyć się na kilka sposobów, jednak nie można ich zaniedbać i nie zrealizować. Od poziomu świadomości pracowników zależy przede wszystkim ich bezpieczeństwo. Odpowiedzialny pracodawca organizuje taki kurs i robi wszystko, co w jego mocy, by szkolenie nie było monotonne, ale pozwoliło podwładnym chłonąć te wiadomości. 

Ochrona ppoż i pierwsza pomoc


Inna ważna sprawa - ochrona przeciwpożarowa i zasady pierwszej pomocy przedmedycznej. Twoi pracownicy powinni również poznać zasady ewakuacji, stosowania gaśnic i innych środków osłabiających ogień aż do przyjazdu straży pożarnej w wypadku zaprószenia ognia. Dobrze byłoby ich nauczyć tez udzielania pierwszej pomocy - resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej ustalonej.poniedziałek, 2 listopada 2015

Czy można wynająć podnośnik koszowy w celu odśnieżenia dachu?

Moim celem jest odśnieżanie dachu. Po zeszłorocznych doświadczeniach doskonale wiem, że wcale nie należy to do najłatwiejszych zadań. Ponieważ wypróbowałem oferty kilku firm sprzątających, teraz chcę poszukać konkretnej i polecanej przez wiele osób, bo te, z którymi pracowałem do tej pory najzwyczajniej w świecie partaczyli robotę. Przepraszam za takie potoczne określenie, które może kogoś obrażać, ale inne słowo nie przychodzi mi na myśl, gdy przypominam sobie poprzednich "fachowców".

Odśnieżanie dachów podnośnikiem koszowym


Najlepszym urządzeniem, które można wykorzystać do wykonywania odśnieżania dachów zimą jest chyba podnośnik koszowy – maszyna, która ma określony wysięg, na przykład piętnaście lub nawet dwadzieścia siedem metrów wysokości. To bardzo dobra informacja, ponieważ dzięki takim rozmiarom i specyfikacji to urządzenie jest idealne do wykonywania prac nawet na sporych wysokościach, na dachach bloków i wieżowców. Zimą bardzo ważne jest regularne usuwanie śniegu – dzięki takiej pielęgnacji dachów nie powstaje żadne ryzyko zawalenia, uszkodzenia, przeciążenia. Dlatego właśnie szczególnie polecam podnośnik koszowy.

Podnośnik koszowy - doskonała maszyna do odśnieżania dachów


Zadaje pan również pytanie o określonego wykonawcę prac. Z czystym sercem polecam łódzką firmę Rent-Expert http://rent-expert.pl/odsniezanie-dachow.html, która od dłuższego już czasu działa na rynku usług podnośnikiem koszowym. Profesjonalizm i wysoka jakość wykonywanych usług sprawiły, że firma ta stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w mieście.

Serdecznie pozdrawiamy i prosimy, by pamiętać o wykonywaniu odśnieżania dachu w okresie zimowym. Śnieg jest zjawiskiem przepięknym, ale w zbyt dużej ilości może spowodować wiele szkód i okazać się niebezpiecznym wrogiem. Dlatego odśnieżanie dachów jest konieczne.


środa, 16 września 2015

Dlaczego miałbyś robić kurs na wózki widłowe

Istnieje co najmniej kilka dobrych powodów, dla których mógłbyś zrobić kurs na wózki widłowe lub na inne urządzenie transportu bliskiego. A to wszystko możesz mieć za sprawą jednego telefonu do Centrum Szkoleń, jeśli podejmiesz decyzję o pójściu na szkolenie z obsługi wózków jezdniowych. To bardzo atrakcyjna oferta szkoleniowa, z której mogą skorzystać również licealiści, którzy ukończyli już osiemnasty rok życia - praktycznie więc każdy ma możliwość zrobienia takiego szkolenia. Nie trzeba mieć nawet specjalistycznych uprawnień ani nie wiadomo jakiego poziomu wykształcenia - wystarcza wykształcenie podstawowe - oczywiście każde inne będzie mile widziane i będzie dodatkowym atutem. 

Wózki widłowe - walcz z bezrobociem i rób uprawnienia UDT

Jeden z powodów, który sprawia, że warto zainteresować się kursami na wózki widłowe to wszędobylskie bezrobocie. W dzisiejszych czasach w Polsce nie warto grymasić i narzekać - lepiej postawić na realizowanie się w jakimś w miarę ciekawym zawodzie i trzymać się wykonywania go przez dłuższy czas - dziś tak trudno o stałe i uczciwe zatrudnienie, tego można być pewnym.Robiąc kursy u nas zdobywasz uprawnienia na:Nowi pracodawcy dla operatorów wózków jezdniowych


Jeśli zrobisz kurs na wózki jezdniowe, zyskasz wielu potencjalnych pracodawców - w tym właścicieli dyskontów, sklepów, magazynów i hal. Tam spokojnie możesz znaleźć pracę w zawodzie operatora wózków. I to sprawi, że pracę będziesz miał nieustannie. Nie w tej, to w innej firmie. Operatorów potrzeba tak naprawdę wszędzie. W każdym mieście, w każdym sklepie.

Polecamy więc kursy na wózki widłowe w Łodzi, ul. Praska 5/7. Jest to bardzo profesjonalne szkolenie, prowadzone przez doświadczonych instruktorów z uprawnieniami wydanymi przez Urząd Dozoru Technicznego.