piątek, 4 grudnia 2015

Rodzaje i cele badań technicznych UDT

Urządzenia transportu bliskiego to maszyny techniczne, które, jak każde inne sprzęty, wymagają wykonywania na nich badań. W tym artykule przedstawimy najważniejsze rodzaje badań UDT, którym należy poddawać regularnie wózki jezdniowe czy podesty ruchome. Każdy operator musi doskonale znać normy obowiązujące i zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego. Jeśli badania nie są przeprowadzane regularnie, grozi to różnego rodzaju konsekwencjami, w tym:


Dlatego tak bardzo ważne jest regularne badanie urządzenia.

Wyróżniamy trzy badania podstawowe:

 • badania odbiorcze
 • badania okresowe
 • badania doraźne

Dodatkowo badania doraźne techniczne UDT dzielą się jeszcze na badania doraźne eksploatacyjne, badania doraźne kontrolne oraz badania doraźne powypadkowe lub poawaryjne. Wiedzę na temat wszelkich badań UDT na wózki widłowe zyskasz podczas szkolenia w firmie http://www.centrumszkolen.net/kursy-na-wozki-widlowe/

Badania odbiorcze


Są to tzw. badania wstępne i bez ich odbycia operator/ właściciel wózka widłowego nie ma prawa rozpocząć pracy na urządzeniu lub zlecania jej komukolwiek. Jest to prawnie zabronione. Badania te mają na celu sprawdzenie czy urządzenie może być przekazane do bezpiecznej eksploatacji. Badanie powinno swoim zakresem obejmować: 

 • sprawdzenie prawidłowości zainstalowania UTB i jego przeznaczenia, 
 • przeprowadzenie prób funkcjonowania UTB w zainstalowanej wersji montażowej, 
 • przeprowadzenie przed rozpoczęciem eksploatacji prób z przeciążeniem lub prób równoważnych.


Badania okresowe


Są to badania mające na celu sprawdzenie, czy nie powstały uszkodzenia lub zmiany stanu UTB mające wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji UTB lub mogące być przyczyną zagrożenia w przyszłości. Swoim zakresem powinny obejmować: 
 • sprawdzenie dokumentacji wymaganej przepisami prawa (księga rewizyjna, dziennik konserwacji, 
 • protokoły pomiarów elektrycznych); 
 • sprawdzenie uprawnień osób obsługujących i konserwujących wózek jezdniowy; 
 • oględziny w miejscach dostępnych; przeprowadzenie prób funkcjonowania utb w zainstalowanej wersji montażowej z obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że sterowanie i ruchy robocze utb, mechanizmy, urządzenia zabezpieczające i ochronne działają prawidłowo.

Badania doraźne


Badania doraźne dzielą się na:

 1. Eksploatacyjne – mają na celu potwierdzenie, że dokonana naprawa, modernizacja lub wymiana elementu, demontaż i ponowny montaż utb na nowym miejscu pracy nie mają wpływu na bezpieczną eksploatację.
 2. Kontrolne – mają na celu sprawdzenie, czy nie powstały uszkodzenia lub zmiany stanu utb mające wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji utb lub mogące być przyczyną zagrożenia w przyszłości, czy istnieją i pracują prawidłowo niezbędne urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne.
 3. Powypadkowe/ poawaryjne – mają na celu określenie stanu technicznego utb oraz przyczyny nieszczęśliwego wypadku lub niebezpiecznego uszkodzenia. Zakres tego rodzaju ustalają każdorazowo organy właściwej jednostki UDT.4 komentarze:

 1. Przydatne i przystępnie podane informacje. Dobrze znać te zasady, gdyż wiele osób nie przykłada odpowiedniej uwagi do przeprowadzania badań technicznych, a są one bardzo ważne.

  OdpowiedzUsuń
 2. Dobre, gdyby ktoś chciał zobaczyć przy okazji jak zdać egzamin przed UDT to może wspomóc się tym filmikiem https://www.youtube.com/watch?v=TMJT8L0BuuQ

  OdpowiedzUsuń
 3. Na kursie, na który chodziłem również bardzo zwracano uwagę na znaczenie rodzajów badań technicznych i obowiązek ich przeprowadzania.

  OdpowiedzUsuń
 4. Bardzo jasno wytłumaczone zasady. Dzięki.

  OdpowiedzUsuń